Hasta Hakları

Ücretsiz Randevu Alın
patient rights

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Sayın Hastalarımız ve Yakınları,

Arvinda Health olarak en iyi sağlık hizmetini alabilmeniz, bizim en içten isteğimizdir. Eğer haklarınızı ve sorumluluklarınızı biliyorsanız, alacağınız hizmetin kalitesi artacaktır ve sağlığınız korunacaktır. Size sorumluluklarınızı hatırlatarak, sizin haklarınızı korumaya söz veriyoruz.

Haklarınız hakkında herhangi bir soruyu size hizmet veren kişiye sorabilirsiniz, doktorunuz ya da hasta ilişkileri temsilcileri de olabilir.

Bir hasta olarak, yasal temsilcimin hakları ve benim sahip olduğum haklar:

Yaşam:

 • Herhangi bir durumda, yaşama hakkımın çiğnenmeyeceğini bilmek.
 

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak:

 • Adalet ve eşitlik kapsamı içinde sağlık bakım ve koruyucu sağlık hizmetleri almak.
 • Hiçbir ırk, inanç, renk, ülke, dil, aile, cinsiyet, cinsel yönelim, evlilik durumu, yaş, engel durumu, sağlık sigortası, ekonomik ve sosyal durumlar açısından ayrım olmadan tıbbi bakım ve tedavi almak
 • Tıbbi etik kurallar, uluslarası kalite standarları, teknoloji , rahatlık ve insan ilişkileri bakımından yeterli hizmet almak.
 • Öncelik haklarının verilişinin yasaya, tıbbi kriterlere göre ve objektif şekilde verildiğini bilmek.
 

Bilgi ve İletişim

 • Hizmetini aldığı kişinin adını ve ünvanını bilmek.
 • Sağlık durumum, tıbbi işlemler, bu işlemlerin avantajları ve dezavantajları, hastalığımın gidişatı ve alternatif tedavi seçenekleri hakkında net bilgi istemek.
 • Hizmet prosedürü hakkında Medipol Sağlık Grubu ve diğer sağlık veya eğitim kurumlarının arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek.
 • Tıbbi kayıtları incelemek ve eğer gerekirse yasa kapsamında düzeltme istemek.
 • Değerlerime, inançlarıma göre, hayat felsefeme saygılı bir şekilde ve ruh halime uygun bir şekilde bilgilendirilmek.
 • Bir üniversite hastanesinde olduğumu ve bu nedenle, bazı tıbbi hizmetlerin, tıbbi öğrencilerin eğitim sürecinin bir parçası olabileceğinin farkında olmak.
 • Gerekirse çeviri hizmeti istemek.
 

Seçme Olanağı ve Sağlık Bakımı Sağlayanı Değiştirme

 • Bilgilendirildikten sonra doktor, sağlık çalışanı, sağlık bakımı sağlayanı ve tedavi metodunu seçmek ve değiştirmek.
 

Gizlilik ve Özel Hayata Saygı

 • Her türlü gizlilik ilkesine, esas görsel ve işitsel gizliliğe dikkat etmeyi istemek. Hastane görevlisinin hastane kuralları kapsamında ziyaretçilerime karar vermesi.
 

Gizlilik

 • Tıbbi belgelerim, ödeme kaynağım ve tüm iletişim bilgilerim için gizliliğini istemek, ölümden sonra bile, yasayla belirtilen istisnalar dışında.
 • Sağlık Bakanlığı’nın veya yasal temsilcimin izni olmadan araştırma ve eğitim için tıbbi müdahale yapılmayacağını; bir araştırmanın bir parçası olursam, iznim olmadan ismimin yayınlanmayacağını bilmek.
 

Rıza (Onay)

 • Her türlü kimlik saptama metodundan veya tedaviden önce rızanın istenmesi, acil durumlar ve yasayla belirtilen durumlar dışında.
 • Rıza gösteremeyeceğim zaman önceden belirlenmiş naklimin, organ bağış isteklerimin yasa ve yönetmeliğe göre yapılacağını bilmek.
 

Tedavinin Reddi ve Durdurulması

 • Yasa izin verdiği takdirde tedaviyi redddetmek ve sonuçları hakkında bilgilendirilmek.
 

Ağrı Yönetimi

 • Acının incelenmesini ve uygun yollar ile kaldırılmasını istemek
 

Danışma

 • Doktorumun gerekli olduğunu düşündüğünde ya da benim isteğim ile diğer doktorlara danışmak.
 

Güvenlik

 • Hayatımın ve malımın güvenliği için herhangi tehlike ve istismardan korunmak.
 

Dini Hizmetlerden Yararlanmak

 • Dini görevlerimi mümkün olduğunca yerine getirmek ve sosyal ve psikolojik destek almak.
 

Şikayet ve Tazminat

 • Şikayetlerimi, teşekkürlerimi veya tavsiyelerimi göndermek ve şikayetimin inceleme prosedürü ve sonucu hakkında yasal haklarıma gizlilikle bilgi edinmek. Eğer tedavim sırasında fiziksel, ahlaki veya psikolojik zarar görürsem, tazminat almak.

Yasal temsilcimin sorumlulukları ve hasta olarak sorumluluklarım:

Bilgi Sağlamak

 • Güncel şikayetlerim, önceki tedavilerim, aldığım ilaçlar hakkında bilgiyi ve sağlığımı ilgilendiren her türlü bilgiyi doğru ve zamanında vermek.
 • Tedavim sırasında beklenmeyen değişiklikler ve muhtemel uyuşmazlıklar hakkında doktorumu ve diğer sağlık çalışanlarını bilgilendirmek.

Tavsiyelere Uymak

 • Kendi bakımıma ve tedavime tamamen katılmak ve her şekilde çalışanlarla birlikte çalışmak.
 • İşlemler, ilaçlar, tedavi, tavsiyeler ve benden ne beklenildiği hakkında birşey anlamadığımda sormak ve herhangi birini yapamıyorsam doktorumu ve diğer sağlık çalışanlarını bildirmek.

Planlanan Tedaviyi Reddetmek

 • Tavsiye edilen tedavi planını reddedersem sonuçlarını kabul etmek.

Ağrı Yönetimi

 • Doktorumu ve diğer sağlık çalışanlarını ağrım hakkında bilgilendirmek ve tedavi sırasında onlarla birlikte çalışmak.

Kurallar ve Uygulamalar

 • Ziyaretçi ve refakatçi için belirlenen kurallara ve uygulamalara uymak.
 • Randevumun günü ve zamanını takip etmek, acil durumlar dışında ve değişiklikler hakkında bilgi vermek.
 • Sağlığım, sosyal güvencem ve kişisel bilgi değişiklerim hakkında zamanında bilgi vermek.
 • Bulaşıcı hastalık durumunda Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre uygun zaman ve koşullarda nakledilmek.

Tetkik ve Tedavi Masrafları

 • Sağlık masraflarımı karşılayacak kurumu belirtmek, acil durumlardan sonra gerekli belgeleri sağlamak.
 • Tetkik ve tedavi masraflarını zamanında ödemek.

Saygı

 • Diğer hastalara, ailelerine, çalışanlara saygı duymak; ses ve karışıklıkta yardım etmek.

Uygunsuz İstekten Kaçınma

 • Tedavi planının içinde olmayan işlem veya ilaç ile alakalı uygunsuz isteklerde bulunmaktan kaçınmak.

Ödeme Sorumluluğu

 • Diğer hastaların kişisel eşyalarına, çalışanların ve hastanenin malına zarar vermemek ve zarar verilme durumunda masrafları karşılamak.

Saygılarımızla,

Arvinda Health